Mã định danh y tế sẽ gồm 10 ký tự, kế thừa từ Mã số BHXH

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Liên hệ dịch vụ khách hàng

09.6272.8668

THÔNG BÁO!Chữ ký số NEW-CA tặng tiền mặt 1.200.000đ hoặc 3000 hóa đơn điện tử(chi tiết)