Cần có lộ trình giảm sử dụng thuốc biệt dược gốc để tiết kiệm cho quỹ BHYT và người dân

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Liên hệ dịch vụ khách hàng

09.6272.8668

THÔNG BÁO!Chữ ký số NEW-CA tặng tiền mặt 1.200.000đ hoặc 3000 hóa đơn điện tử(chi tiết)