Hải quan Hà Tĩnh bắt hai đối tượng vận chuyển 27 kg ma túy dạng đá và 3 kg ketamin

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Liên hệ dịch vụ khách hàng

09.6272.8668

THÔNG BÁO!Chữ ký số NEW-CA tặng tiền mặt 1.200.000đ hoặc 3000 hóa đơn điện tử(chi tiết)