Từ ngày 10/8/2020, thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được quỹ BHYT thanh toán

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Liên hệ dịch vụ khách hàng

09.6272.8668

THÔNG BÁO!Chữ ký số NEW-CA tặng tiền mặt 1.200.000đ hoặc 3000 hóa đơn điện tử(chi tiết)